De verbouwing is al geruime tijd voltooid. Door de dorpsbewoners  is er bijna € 30.000 bij elkaar gebracht.
Daarnaast zijn er veel bedrijven en instanties geweest die geld hebben gegeven of de verbouwing hebben gesponsord. Zonder dit alles zou de verbouwing niet mogelijk zijn geweest. Het bestuur is dan ook dankbaar voor alle bijdragen, groot en klein.

Degene die de verbouwing door een gift mogelijk gemaakt hebben zijn:
 • Inwoners en bedrijven van Elahuizen
 • Dorpsbelang Elahuizen
 • Iepen Mienskipfûns van de provincie Fryslân
 • Provincie Fryslân
 • VSB Fonds
 • Oranjefonds
 • Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
 • Het coöperatiefonds van de Rabobank
 • Stichting Groene Kruis Gaasterland
 • Gemeente De Fryske Marren
 • P.W. Janssens Friesche Stichting

Onderstaande bedrijven hebben de verbouwing gesponsord:

Naast sponsoren is het bestuur, zeker in de fases van het plannenmaken en eerste periode van de verbouwing, vernieuwing en verduurzaming van ons dorpshuis, met raad en daad bijgestaan door Doarpswurk.