Stichting “Us Nije Gea” 

Kamer van Koophandel 41002353 

RSIN-nummer 007891167

Bankrekening: NL09 RABO 0305 2061 25

Bezoekadres: 

Buorren 8
8581 KE  Elahuizen

Telefoon:
0514-603044

Informatie over verhuur kunt u verkrijgen bij Riny Zijlstra, telefoon:  0514-604535

Vragen, op- of aanmerkingen m.b.t. deze website, klik hier en mail de webmaster.