De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur.

Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. 

De samenstelling, verkiezings- en benoemingsprocedure, bevoegdheden en vergoedingen  van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur is geregeld in artikel 5 van de statuten van de stichting. De statuten kunt u hier downloaden of door  in het menu naar downloads te gaan.

Dagelijks bestuur:Siemen van Berkum (Voorzitter)
Taken:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 • Initiatieven nemen;
 • Coƶrdineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordigen van de stichting naar binnen en buiten.

Saskia Winia(secretariaat)

Taken:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting;
 • Archiveren en ontvangen van (verzonden) brieven en documenten;
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

Ruud Kuiken(Penningmeester)

Taken:

 • Bijhouden van de financiĆ«n;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Maken van een financieel jaarverslag en een begroting;
 • Bewaken en plannen van de uitgaven van het bestuur.

Rudie van der Weij (Bestuurslid huisvesting)

Wiepke Wierda (Bestuurslid Algemene Zaken)