De verbouwing is in volle gang. Hieronder een aantal foto's van het leeghalen en opslaan van de inventaris die bewaard moet blijven en het eerste sloop en opbouwwerk van bouwbedrijf Vellinga uit Heeg die de klus gegund is.

Degene die de verbouwing mogelijk gemaakt hebben zijn:

Inwoners en bedrijven van Elahuizen
Dorpsbelang Elahuizen
Iepen Mienskipfûns van de provincie Fryslân
Provincie Fryslân
VSB Fonds
Oranjefonds
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
Het coöperatiefonds van de Rabobank
Stichting Groene Kruis Gaasterland
Gemeente De Fryske Marren
P.W. Janssens Friesche Stichting